I
N
T
E
L
L
I
D
E
N
T

Általános Szerződési Feltételek

logo

AZ INTELLIDENT KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan páciensek részére

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis, mint ÁSZF) szabályozzák az Intellident Egészségügyi Szolgáltató Kft., (a továbbiakban Intellident) és az Intellident tréningjein résztvevő személyek (résztvevők) között szakmai tréningek, továbbképzések, webinárok (a továbbiakban együttesen Tréningek) tartására vonatkozó, szerződés általános feltételeit.

Az Intellident és a Résztvevő között az oktatási szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó megállapodás a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával az Intellident weboldalán (https://kurzus.intellident.hu) történő jelentkezéssel jön létre. 

 

1. Az Intellident adatai
1.1. Egészségügyi szolgáltató neve:
Intellident Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Cégjegyzékszáma:
01-09-303497
1.3. Székhelye:
1038 Budapest, Fürdő utca 2.
1.4. Telephelye:
1038 Budapest, Fürdő utca 2.
1.5. Email címe:
kurzus@intellident.hu
2. Az általános szerződési feltételek tárgya
2.1. Az Intellident a jelen ÁSZF alapján oktatási szolgáltatásokat nyújt, míg Résztvevő az Intellident Tréningjein vesz részt, és az Intellident részére díj megfizetésére vállal kötelezettséget.
2.2. A képzés helyszíne: 1038 Budapest, Fürdő utca 2.
2.3. A képzés nyelve a magyar.
3. Felek jogai és kötelezettségei
3.1. Az Intellident szavatolja, hogy az oktatási szolgáltatás biztosítására jogosult, továbbá, hogy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező és felkészült oktatót biztosít.
3.2. A Résztvevő a jelentkezéssel hozzájárulását adja, hogy az Intellident a Tréningről a Résztvevőt is ábrázoló kép és hangfelvételeket (pl.: fényképet, videófelvételt) készítsen és azt saját üzleti, szakmai, oktatási céljaira felhasználja, ideértve a szerzői jogi törvény által biztosított valamennyi felhasználási módot, többek között az Intellident közösségi média oldalain történő közzétételt is. A felhasználás időtartam 5 év.
3.3. Felek kötelesek a Tréningek kapcsán kölcsönösen és jó hiszeműen együttműködni egymással.
3.4. A képzés elvégzéséről az Intellident a Tréningen történő részvételt igazoló igazolást állít ki a Résztvevő kérésére.
4. Speciális feltételek ún. élő műtétes kurzus esetén
4.1. Résztvevő köteles a tréning időpontja előtt legkésőbb 15 perccel megérkezni a tréning helyszínére.
4.2. Résztvevő köteles megfelelő védőruhát ideértve az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni az élő műtét során.
4.3. Résztvevő az esetlegesen az élő műtétes kurzus során megismert személyes adatokat köteles titokban tartani.
4.4. Résztvevő kizárólag megfelelő egészségügyi állapotban vehet részt az élő műtétes kurzuson, bármilyen fertőző vagy felső légúti megbetegedés esetén a Résztvevő nem vehet részt az élő műtétes kurzuson. Amennyiben az Intellident ilyen megbetegedésre utaló tüneteket észlel, úgy jogosult a Résztvevő részvételét megtagadni. Ebben az esetben a Résztvevő nem jogosult a kurzus díjának visszatérítésére.
4.5. Intellident az élő műtétes kurzus esetében a páciensek hozzájárulását az élő műtét lebonyolításáról előzetesen beszerzi, ugyanakkor a páciens bármikor az ellátás során visszavonhatja hozzájárulását, amely esetén a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Intellident az élőműtétes kurzuson történő részvételt bármikor megszakíthatja. Ebben az esetben az Intellident más időpontban biztosítja az élőműtétes kurzus folytatását. Amennyiben a másik időpont nem alkalmas a Résztvevő részére, úgy az Intellident a kurzus díját visszatéríti, azonban a Résztvevő egyéb költségeinek (pl.: utazási, szállás egyéb költségek) visszatérítését kifejezetten kizárja.
5. Díjazás, fizetési feltételek
5.1. Az Intellident a Résztvevőt a tréningen történő részvétel költségeiről az Intellident weboldalán, a jelentkezési felületen előzetesen tájékoztatja, amely részvételi díjat a Résztvevőnek a jelentkezést követően, az Intellident előlegbekérője alapján az ott rögzített határidőben be kell fizetnie. A teljes díj megfizetése a Tréningen történő részvétel feltétele. Az előlegszámla sorszámát a Résztvevő a banki átutalás során a közleményben köteles feltüntetni.
5.2. A számla megfizetettnek minősül, ha az Intellident számlavezető bankja a Résztvevő által fizetendő részvételi díjat az Intellident Kft. bankszámláján jóváírta.
5.3. Az Intellident a Résztvevő részére a tréning után forint alapú számlát bocsát ki.
6. Lemondás
6.1. Amennyiben a Résztvevő a tréning napját megelőző második naptári nap 00.00 percig lemondja a részvételét, úgy jogosult a teljes részvételi díj visszatérítésére, ebben az esetben az Intellident vállalja, hogy a részvételi díjat 5 munkanapon belül visszafizeti.
6.2. Amennyiben a Résztvevő a tréning napját megelőző második naptári nap 00.00 percet követően mondja le a részvételt, úgy nem jogosult a részvételi díj visszatérítésére. Ebben az esetben a Résztvevő, jogosult az Intellident Kft másik képzésén későbbi időpontban – a szabad helyek függvényében - részt venni.
6.3. Az Intellident jogosult arra, hogy a Tréning időpontját bármikor megváltoztassa vagy lemondja, ebben az esetben haladéktalanul értesíti a Résztvevőket. Ebben az esetben az Intellident a már megfizetett részvételi díjat a Résztvevő döntése alapján visszafizeti vagy biztosítja a Tréningen történő részvételt egy másik időpontban.
7. Adatkezelés
7.1. A Résztvevő a jelentkezéskor megadott személyes adataival hozzájárul ahhoz, hogy az Intellident Kft. személyes adatait a Tréning lebonyolítása céljából illetve a számla kiállítása céljából kezelje, továbbá elfogadja az Intellident Kft. adatkezelési tájékoztatóját, amely elérhető a https://kurzus.intellident.hu oldalon.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. A jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Az Intellident bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak mellékleteit egyoldalúan módosítani. Ilyen módosítás esetén az ÁSZF módosításáról weboldalán, a https://kurzus.intellident.hu oldalon, illetve adott esetben emailben tájékoztatja a Résztvevőket az Intellident.
8.2. A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
8.3. Jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes.

 

Intellident Kft. csapata
Dr. Chikány Tamás és Dr. Papp Zsuzsanna ügyvezetők
Kelt: 2024. 03.03. napján
Verziószám: 1/2024